persoonlijke ontwikkeling

Streven of moeiteloos leven?

Streven of moeiteloos leven?

Na een boek en verschillende blogs over moeiteloosheid te hebben geschreven, richt ik mij in dit blog op iets wat moeiteloosheid kan belemmeren: streven. Waarom streven mensen naar van alles en nog wat en is streven het aangewezen instrument voor persoonlijke ontwikkeling? In dit blog zijn drie risico’s van streven beschreven. Ik hoop dat de ervaringen en inzichten die hieronder worden gedeeld je mogen inspireren.

Al wat is, wordt met meer geestdrift nagestreefd dan genoten. – William Shakespeare

Opgevoed om te streven

De meeste mensen worden gedurende hun ontwikkeling aangemoedigd om te streven: ‘Doe je wel je best op school!’ Ramesh Balsekar wees hier in het boek Nou en? als volgt op: “Vanaf de eerste dag van zijn leven wordt een mens zo geconditioneerd dat al­leen persoonlijke inspanning hem iets kan opleveren: zelfs als baby moest hij al huilen voordat zijn honger gestild werd.” Streven is daarom een bekend instrument voor veel mensen. Ik ben geen tegenstander van doelen en streven, er zitten alleen een paar risico’s aan.

Leven om te streven

Ten eerste kan streven gevaarlijk worden als het niet meer als instrument, maar als levenswijze gezien wordt. Alles wat op je pad komt, wordt dan automatisch omgezet in streven. Een veel gehoord mantra hierbij is ‘ik moet alles wel goed doen.’ Alles goed doen is per definitie onmogelijk, wat de strever vaak opvat als een reden om er nog een schepje bovenop te doen. Tot rust komen is er niet bij en ik kom regelmatig mensen tegen die zelfs naar rust en ontspanning streven.

Hoeveel beweging wordt niet voortgebracht door het streven naar rust! – Laurence Sterné

Geen doel als doel

Een voorbeeld hiervan is een cliënt die ik tegenkwam in een van de meest opmerkelijke coachgesprekken die ik ooit heb gevoerd. Deze cliënt gaf aan dat hij zo baalde en uitgeput was van de doelen die hij altijd voor alles stelde, dat hij nu als doel wilde stellen om geen doelen meer te stellen. Ik vatte het voor hem samen: “Je wilt geen doelen meer stellen en jouw oplossing is om daar een doel voor te stellen?” Dit is een voorbeeld van een bepaald instrument (in dit geval doelen stellen en daarnaar streven) dat mensen uitstekend beheersen en het vervolgens voor alles gebruiken wat op hun pad komt.

Als een hamer het enige gereedschap is waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien. – Abraham H. Maslow

Streven, de oorzaak vermomd als oplossing

Een tweede risico aan streven is dat het toegepast wordt om iets te bereiken wat al bereikt is, maar nog niet gezien is. In dit geval is – zoals zo vaak – de gekozen oplossing de oorzaak van het probleem, want het streven leidt ertoe dat je over het hoofd ziet wat er al is. Of zoals in de Zhuangzi staat: “Geluk is de afwezigheid van het streven naar geluk.” Streven is zo’n gewoonte geworden dat het ook hier wordt gekozen als instrument. Streven kan alleen naar iets wat er nog niet lijkt te zijn en daarmee scheidt de strever zich denkbeeldig af van het gewenste. Dit oplossen door het streven te vergroten maakt de denkbeeldige afscheiding alleen maar groter.

Wat je wérkelijk bent, dat kan je niet worden, en wat je wordt, dat ben je niet werkelijk. Alles wat wordt en wil worden, verwordt. Alles wat is, blijft eeuwig, onveranderlijk aanwezig. – F. Javek

Als je tegen iets vecht, zit je eraan vast

Het derde risico van streven gaat erover dat mensen die streven zich tegelijkertijd verzetten. Het woord ‘streven’ kan worden teruggeleid naar de woorden ‘stribbelen’, ‘zich verzetten’ en ‘strijden tegen’. Boeddha leerde ons al honderden jaren geleden dat er twee oorzaken van lijden zijn: iets willen wat er niet is of iets niet willen wat er wel is. Beide oorzaken zijn gebaseerd op willen. Willen gaat altijd gepaard met niet-willen. Als ik warmte wil, wil ik geen koude. Aangezien er geen warmte bestaat zonder koude, verzet ik mij zo tegen een deel van het geheel. Een ander voorbeeld is dat je ernaar streeft om goed te zijn. Dit betekent dat je niet slecht wilt zijn. Je verzet je tegen je eigen slechtheid en als je je ergens tegen verzet, neemt het je in zijn greep.

Als je tegen iets vecht, zit je eraan vast. Zolang je ertegen vecht, geef je het macht. De macht die je eraan geeft is evenredig aan de kracht die je gebruikt om je ertegen te verzetten. – Anthony de Mello

Beginnen met accepteren

Een mooi voorbeeld van dit laatste risico is een cliënt die er zijn hele leven naar heeft gestreefd om door iedereen aardig te worden gevonden. Uit eigen ervaring heeft deze cliënt geleerd dat dit nooit gaat lukken en dat het de laatste tijd niet meer lukt om de onaardigheid te onderdrukken. Mocht je hier iets in herkennen, lees dan het blog over pleasen (nog) eens. In het coachtraject ontdekte de cliënt dat het mogelijk is om zowel het aardig doen als het onaardig doen te accepteren. Doordat het onaardig doen er ook mag zijn, verliest het zijn greep op hem. Als we er een tijdje over praten blijkt het voor hem eigenlijk niet eens goed mogelijk om uit te leggen wat ‘aardig zijn’ voor hem betekent. Wat de een als aardig beoordeelt, ziet de ander als onaardig. Bovendien komt hij erachter dat hij misschien wel heel aardig is geweest voor zijn buitenwereld, maar niet voor zichzelf. Hij is zo bezig geweest met anderen dat hij zichzelf volledig uit het oog is verloren.

Werk samen met je bestemming, ga er niet tegenin, lig niet dwars. Geef je bestemming de kans zichzelf te vervullen. – Nisargadatta Maharaj

Moeiteloos leren leven

Op een zeker moment in je persoonlijke ontwikkeling zou je erachter kunnen komen dat streven voor jou niet meer werkt. Dit kan zowel helder worden nadat je niet bereikt hebt wat je zou willen als nadat je het wel bereikt hebt. Het zou dan tijd kunnen zijn om het streven los te laten en meer moeiteloosheid in jouw leven toe te laten. Wil je hier meer over weten, blader dan eens door mijn eerdere blogs. Ik heb er al vaak over geschreven. Een andere manier is om mijn boek Moeiteloos Verantwoordelijk te lezen, waarin het thema moeiteloosheid uitgebreid wordt besproken. Een derde optie om op een andere manier naar je leven te kijken en met je verlangens om te gaan, is deel te nemen aan de training Leven vanuit je Donder. Ik wens je hoe dan ook veel moeiteloosheid toe!

Spontane activiteit wordt geleid door een hogere kracht en daar hoef jij je niet mee bezig te houden! – Shri H.W.L. Poonja in het boek Oog in oog

Foto gemaakt door Sam Mgrdichian en gevonden op Unsplash

Citaten gevonden op: citaten.net, tenzij anders vermeld

Tekstredactie: Ellen Rietveld

Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail


Gerelateerde artikelen

Over de auteur

 

Inzichten die je wereld op zijn kop zetten

Inzichten die je wereld op zijn kop zetten

Ken je dat? Je hebt een inzicht waardoor je wereld op zijn kop lijkt te staan. Ineens ben je alle houvast kwijt; geen standpunt meer om op te leunen of een heel nieuw standpunt waaraan je nog moet wennen. Sommige mensen doen alles om dit te voorkomen. Ik heb er juist wel plezier in. Waarom dit zo is en wat het nut is van inzichten die je wereld op zijn kop zetten, lees je in dit blog! (meer…)

Leven zonder doel, is dat geen dooie boel?

Leven zonder doel, is dat geen dooie boel?

Heb jij een doel of misschien zelfs meerdere doelen in je leven? Doelen spelen voor veel mensen een belangrijke rol in hun leven. Maar wat kan je nou met zo’n doel en wanneer is het handig om er gebruik van te maken? Zou het ook mogelijk zijn om zonder doel te leven en wordt dat dan geen dooie boel? In dit blog deel ik graag met je wat hierover bij mij opkwam. (meer…)

Een uitgelezen kans

Een uitgelezen kans

In dit blog wil ik het hebben over het lezen van boeken over persoonlijke ontwikkeling en ik deel een paar ervaringen die ik daarmee heb. Kan je iets over jezelf leren uit een boek? Raak je ooit uitgelezen? Deze vragen heb ik gebruikt bij het schrijven van het blog. Ik sluit dit blog af met de aankondiging van een uitgelezen kans! (meer…)

Vertrouw op je zelf – loskomen van de goedkeuring van anderen

Een blog over zelfvertrouwen

In mijn praktijk kom ik regelmatig mensen tegen die volledig leven ‘op goedkeuring van anderen’. Bij elke stap die ze nemen vragen zij zich af: “Wat zou mijn partner, collega of baas hiervan vinden en keuren zij het wel goed?” Ik ben ervan overtuigd dat deze manier van leven erg vermoeiend is en mensen niet gelukkig maakt. In de afgelopen jaren heb ik gezocht naar manieren om hier zelf mee om te gaan en om anderen te helpen dit ook te doen.

Vanaf mijn 12e jaar speel ik gitaar in verschillende bandjes, waarmee ik vaak op podia heb gestaan. Dit is een ideale plek om te leren omgaan met meningen van anderen. Hieronder beschrijf ik hoe dit bij mij verliep.

Zelfvertrouwen is de grondslag voor adequaat optreden – Ralph Waldo Emerson

(meer…)

Don`t copy text!